- Biblioteket Västmanlands sjukhus Västerås -

Antibiotikabehandling hos patienter med negativt snabbtest för streptokocker på Viksängs-Irsta Familjeläkarmottagning

By: Contributor(s): Material type: Computer fileComputer filePublication details: 2018Subject(s): Online resources: Handledare: Maria KättströmSummary: För att minska antibiotikaförskrivning för faryngotonsilliter har Läkemedelsverket tagit fram diagnostik- och behandlingsrekommendationer. I en studie 2017 har Dr Freya Brodersen undersökt omhändertagandet av faryngotonsilliter på Viksängs-Irsta vårdcentral i Västerås. Där kom hon fram till att 20 % av patienter med negativt snabbtest för streptokocker fick antibiotika. Syftet med denna studie var att öka förståelsen om varför man har behandlat dessa patienter med antibiotika och om man har tagit odling i dessa fall. Var det läkarens agenda som styrde eller var det krav från patienten? I nästan alla fall hade läkaren tagit beslut om behandling utifrån kliniska symptom även om detta inte följer nationella riktlinjer. I fåtal fall hade man tagit odling. Resultatet kan ligga till grund för kollegial diskussion på vårdcentralen för att främja följsamheten till riktlinjer.
No physical items for this record

Handledare: Maria Kättström

För att minska antibiotikaförskrivning för faryngotonsilliter har Läkemedelsverket tagit fram diagnostik- och behandlingsrekommendationer. I en studie 2017 har Dr Freya Brodersen undersökt omhändertagandet av faryngotonsilliter på Viksängs-Irsta vårdcentral i Västerås. Där kom hon fram till att 20 % av patienter med negativt snabbtest för streptokocker fick antibiotika. Syftet med denna studie var att öka förståelsen om varför man har behandlat dessa patienter med antibiotika och om man har tagit odling i dessa fall. Var det läkarens agenda som styrde eller var det krav från patienten? I nästan alla fall hade läkaren tagit beslut om behandling utifrån kliniska symptom även om detta inte följer nationella riktlinjer. I fåtal fall hade man tagit odling. Resultatet kan ligga till grund för kollegial diskussion på vårdcentralen för att främja följsamheten till riktlinjer.

Svenska