- Biblioteket Västmanlands sjukhus Västerås -

"På sikt kanske man spar tid...genom att ge tid" : Sjuksköterskors erfarenheter av vad som främjar återhämtning hos patienter inom rättspsykiatrisk vård

By: Contributor(s): Material type: Computer fileComputer filePublication details: 2015Subject(s): Genre/Form: Online resources: Handledare: Lena Wiklund GustinSummary: Tidigare forskning har visat att när patienterna överlämnas till rättspsykiatrisk vård utan tidsbestämning vilket kan leda till att de resignerar och vill fly från vården eller bara sitta av sin tid. Återhämtningsforskning visar att patienten behöver ta itu med sina negativa känslor och närma såväl sig själv som livet på ett nytt sätt. Inom den rättspsykiatriska vården kan patienten uppleva vården som innehållslös och icke vårdande, därför är det av vikt att ta reda på vad sjuksköterskor kan göra för att ge patienterna en meningsfull vård som kan leda till återhämtning. ”The Tidal Model” valdes som teoretisk referensram för studien. Modellen fokuserar återhämtning och lyfter fram att personen är experten på sig själv och besitter svaren på vilken vård denne behöver. Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskor erfarenheter av att främja återhämtning hos patienter inom rättspsykiatrisk vård. Data insamlades genom två fokusgruppsintervjuer. Fokusgruppsdiskussionerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys, och ledde fram till två domäner med fyra respektive fem kategorier. Den ena domänen beskriver hur sjuksköterskor inom rättspsykiatrisk vård ser på återhämtning, den andra hur de arbetar för att främja återhämtning. Sammanfattningsvis framkom det att sjuksköterskorna genom att avgränsa patienterna kunde ge dem tid för reflektion vilket ledde till återhämtning. Nyckelord: Avgränsning, fokusgrupp, patient, rättspsykiatrisk vård, sjuksköterska, tid, återhämtning
No physical items for this record

Handledare: Lena Wiklund Gustin

Tidigare forskning har visat att när patienterna överlämnas till rättspsykiatrisk vård utan tidsbestämning vilket kan leda till att de resignerar och vill fly från vården eller bara sitta av sin tid. Återhämtningsforskning visar att patienten behöver ta itu med sina negativa känslor och närma såväl sig själv som livet på ett nytt sätt. Inom den rättspsykiatriska vården kan patienten uppleva vården som innehållslös och icke vårdande, därför är det av vikt att ta reda på vad sjuksköterskor kan göra för att ge patienterna en meningsfull vård som kan leda till återhämtning. ”The Tidal Model” valdes som teoretisk referensram för studien. Modellen fokuserar återhämtning och lyfter fram att personen är experten på sig själv och besitter svaren på vilken vård denne behöver. Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskor erfarenheter av att främja återhämtning hos patienter inom rättspsykiatrisk vård. Data insamlades genom två fokusgruppsintervjuer. Fokusgruppsdiskussionerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys, och ledde fram till två domäner med fyra respektive fem kategorier. Den ena domänen beskriver hur sjuksköterskor inom rättspsykiatrisk vård ser på återhämtning, den andra hur de arbetar för att främja återhämtning. Sammanfattningsvis framkom det att sjuksköterskorna genom att avgränsa patienterna kunde ge dem tid för reflektion vilket ledde till återhämtning. Nyckelord: Avgränsning, fokusgrupp, patient, rättspsykiatrisk vård, sjuksköterska, tid, återhämtning

Svenska