- Biblioteket Västmanlands sjukhus Västerås -

"Jag är ju ingen Stålman" : Upplevelser av hälsa vid alkoholabstinensbehandling

By: Contributor(s): Material type: Computer fileComputer filePublication details: 2008Subject(s): Genre/Form: Online resources: Handledare: Lena WiklundSummary: Patienter med alkoholberoende har hög samsjuklighet, både somatiskt och psykiatriskt. Abstinensen efter alkohol är ett allvarligt tillstånd och vid riskabstinens krävs inneliggande sjukhusvård. Det dåliga måendet är synligt men för att kunna erbjuda en hälsofrämjande vård krävs vårdvetenskapliga studier om upplevelser av hälsa under alkoholabstinensbehandling. Studiens syfte är att beskriva upplevelser av hälsa vid alkoholabstinensbehandling. En fenomenologisk metod med livsvärldsperspektiv användes och genomförandet skedde med öppna och följsamma intervjuer med fyra deltagare i nära anslutning till utskrivning. Resultatet kopplas vidare till Erikssons teori om nivåer av upplevd hälsa. Resultatet visar att hälsa upplevs i termer av inre och yttre formning. Den inre formningen består av inre lugn och återhämtning, en rörelse, trygghet och att vara i kontakt med sina känslor. Yttre formning ger förutsättningarna för inre formning och består främst av miljön och vårdpersonalen. Nyckelord: Vårdvetenskap, hälsa, alkoholabstinens, hälsofrämjande.
No physical items for this record

Handledare: Lena Wiklund

Patienter med alkoholberoende har hög samsjuklighet, både somatiskt och psykiatriskt. Abstinensen efter alkohol är ett allvarligt tillstånd och vid riskabstinens krävs inneliggande sjukhusvård. Det dåliga måendet är synligt men för att kunna erbjuda en hälsofrämjande vård krävs vårdvetenskapliga studier om upplevelser av hälsa under alkoholabstinensbehandling. Studiens syfte är att beskriva upplevelser av hälsa vid alkoholabstinensbehandling. En fenomenologisk metod med livsvärldsperspektiv användes och genomförandet skedde med öppna och följsamma intervjuer med fyra deltagare i nära anslutning till utskrivning. Resultatet kopplas vidare till Erikssons teori om nivåer av upplevd hälsa. Resultatet visar att hälsa upplevs i termer av inre och yttre formning. Den inre formningen består av inre lugn och återhämtning, en rörelse, trygghet och att vara i kontakt med sina känslor. Yttre formning ger förutsättningarna för inre formning och består främst av miljön och vårdpersonalen. Nyckelord: Vårdvetenskap, hälsa, alkoholabstinens, hälsofrämjande.

Svenska