- Biblioteket Västmanlands sjukhus Västerås -

Koha home

På grund av planerade elavbrott är utlåningsautomaten avstängd från den 30 maj kl. 16 till den 3 juni kl. 8.
Inga utlån och återlämningar kan göras under denna tid.


Återlämningsskåp finns utanför biblioteket, vid ingång 1 punkt G, vid "kirurgtorget" samt vid ingångarna 2, 31 och 29. Det går även bra att skicka tillbaka böcker med internposten.

Log in to your account:

Logga in med ditt personnummer (12 siffror) och din pinkod (4 siffror).