- Biblioteket Västmanlands sjukhus Västerås -

Koha home

OBS! Måndag 4/12 är biblioteket obemannat och stängt för allmänheten mellan klockan 13.00 - 14.30 på grund av brandutbildning.

Onsdag 6/12 är biblioteket obemannat och stängt för allmänheten mellan klockan 10.00 - 11.30 på grund av utbildning.


Återlämningsskåp finns utanför biblioteket, vid ingång 1 punkt G, vid "kirurgtorget" samt vid ingångarna 2, 31 och 29. Det går även bra att skicka tillbaka böcker med internposten. 

Log in to your account:

Logga in med ditt personnummer (12 siffror) och din pinkod (4 siffror).

Don't have an account? Register here.