- Biblioteket Västmanlands sjukhus Västerås -

Koha home

Under perioden 15 juli - 28 juli, vecka 29 - 30, är biblioteket stängt.

OBS! Ingen återlämning av böcker kan ske i våra återlämningsskåp under denna period!

Personal inom Region Västmanland har möjlighet att komma in på biblioteket via sitt SITHS-/passerkort dygnet runt.


Återlämningsskåp finns utanför biblioteket, vid ingång 1 punkt G, vid "kirurgtorget" samt vid ingångarna 2, 31 och 29. Det går även bra att skicka tillbaka böcker med internposten.

Log in to your account:

Logga in med ditt personnummer (12 siffror) och din pinkod (4 siffror).