- Biblioteket Västmanlands sjukhus Västerås -

Koha home


Återlämningsskåp finns utanför biblioteket, vid ingång 1 punkt G, vid "kirurgtorget" samt vid ingångarna 2, 31 och 29. Det går även bra att skicka tillbaka böcker med internposten.

Log in to your account:

Logga in med ditt personnummer (12 siffror) och din pinkod (4 siffror).